Persoonlijke ontwikkeling
Luce Clarius biedt coaching aan met als doel de ontwikkeling van mensen te bewerkstelligen en te stimuleren. Of het nu gaat om het geven van leiding in een organisatie, het plannen en optimaliseren van een loopbaan, het starten van een eigen bedrijf of om het geven van richting aan het privéleven; het is belangrijk dat mensen weten wat hen beweegt, waarom zij bepaalde keuzes maken. Door middel van luisteren en vragen, inspireert de coach mensen om hun eigen kracht, passies en talenten te ontdekken. Op die manier vinden mensen de weg naar hun authentieke zelf.
 
Belemmerd en afgeleid
Onderweg in ons leven verliezen we onbewust delen van onszelf. Tijdens onze opvoeding, opleiding en in ons werk leren we wat wel en niet hoort en wat onze omgeving van ons verwacht. We passen ons aan en blijven vaak niet trouw aan onze eigen ideeen. We laten ons afleiden van waar het voor ons werkelijk om gaat. We verliezen onze kracht en raken het zicht kwijt op onze talenten. Tijdens de coaching ontdekken we door welke denk- en werkwijzen we mogelijk worden belemmerd.
 
Op weg naar een tevreden mens
Het is belangrijk dat mensen beperkende patronen in zichzelf herkennen en doorbreken. Hierdoor wordt ruimte gecreeerd. Mensen leren vanuit een ander perspectief te kijken, waardoor zij eindelijk kunnen gaan leven en handelen vanuit de passie in henzelf. Als coach doe ik handreikingen en ondersteun mensen op hun weg naar bewustwording. Ik geef geen oplossingen, maar help mensen zelf oplossingen te vinden.
 
Coachen is mensen begeleiden bij hun persoonlijke ontdekkingsreis.
Als we handelen vanuit ons authentieke zelf, zijn we succesvol. 
We krijgen meer invloed op ons eigen leven.
Ons welbevinden zowel geestelijk als lichamelijk neemt toe.
 
Kortom, wie leeft en werkt vanuit zichzelf is een tevreden mens.